Wishlist – רשימת הקניות שלכן

לקראת היריד בסוף החודש –
אנחנו מציעים לכן להוריד את הקבצים הבאים ולהשתמש בהם לתכנון הרכישה שלכן.

בפורמט אקסל עם אפשרות למיון וקישורים לתמונות באתר (אפשר גם להדפיס את הרשימה של מה שבחרתן)

בפורמט PDF להדפסה