Day: December 30, 2017

מחשבות של סוף שנה

אם יהיה עליי לתת כותרת לשנה שחלפה היא תהיה “שנה של שינויים, אתגרים, הגשמה ולמידה” מסכמת את השנה שחלפה ופותחת את השנה החדשה בכל מיני התרגשויות ושמחות ובעיקר בחשיפת מוצר חדש-ישן שיעלה לאתר ויהיה במבצע הכרות במשך כל חודש ינואר 2018 השנה החלה כשאני מנהלת את “קסם שימושי” ואיני הבעלים שלו. במחצית השנה הפכתי להיות […]

Read more